AI

21 Câu lệnh ChatGPT ứng dụng trong Kinh doanh

Trong số các công nghệ AI, hiện nay ChatGPT đã chứng tỏ sự xuất sắc trong việc tạo ra trải nghiệm giao tiếp tự...

7 Quy tắc đặt câu lệnh prompt ChatGPT siêu hiệu quả...

Sức mạnh của ChatGPT trong Trong thời đại số hóa và cạnh tranh gay gắt, Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc tạo...

Tận dụng sức mạnh của ChatGPT trong giáo dục và đào...

Sức mạnh của ChatGPT trong việc tương tác và tạo ra nội dung tự động đã mang lại những tiềm năng đáng kể cho...

TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ ngày càng phát triển...

Ứng dụng AI nhận diện và phân loại hình ảnh

Một trong những khó khăn của việc nhận diện và phân loại hình ảnh của con người là phải phân loại hình ảnh một...
phan mem dem san pham bang AI

Phần mềm đếm sản phẩm bằng AI

Đếm sản phẩm bằng AI - "AI Counting Product"  là một sản phẩm phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện...
camera giám sát trên đường dây 220kv Tây Hà Nội - Chèm

Thử nghiệm camera AI giám sát đường điện cao thế tại...

Hệ thống giám sát đường điện cao thế bằng camera AI đang được thử nghiệm trên đường dây 220kV ở Tây hà Nội -...
error: Content is protected !!